Walne Zebranie Członków Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej „Relaks” w Lubartowie Drukuj
wtorek, 16 listopada 2021 00:00

W imieniu Zarządu MKTR „Relaks” w Lubartowie

serdecznie zapraszam wszystkich Członków Stowarzyszenia na

Walne Zebranie Członków Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej  „Relaks” w Lubartowie

które odbędzie się dnia 11 marca 2022 r w Sali Konferencyjnej II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie ul. Lubelska 68 (wejście od strony poczty)

I termin   godz. 16.00

II termin  godz. 16.15

Przewidywany porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej  „Relaks” w Lubartowie.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 26 czerwca 2021 r.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za 2021 r.

8. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium.

11. Przedstawienie Zamierzeń na 2022 r.

12. Przyjęcie Regulaminu imprez turystycznych, wycieczek rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relaks” w Lubartowie.

13. Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarząd i Komisji Rewizyjnej.

14. Wybory nowych władz Stowarzyszenia.

15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

16. Przyjęcie uchwał i wniosków.

17. Pytania i wolne wnioski.

 

Prezes

Teresa Psuj