Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - 14.03.2007 Drukuj

 

14 marca w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyło się walne zebranie członków koła. Prezes Relaksu Tadeusz Matwiejczyk przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne. Obydwa sprawozdania zostały zaakceptowane przez zebranych i komisję rewizyjną stowarzyszenia. Zarząd koła jednogłośnie otrzymał absolutorium.
Na zebraniu wybrano nowe władze stowarzyszenia na trzyletnią kadencję. Prezesem koła ponownie został Tadeusz Matwiejczyk, vice prezesem Łukasz Więch, sekretarzem Urszula Jedut, skarbnikiem Paulina Grzywacz. Do Zarządu Koła wybrani zostali jeszcze Jerzy Pietrzela - członek, Andrzej Zdunek - członek, Jan Zaczek - członek.
W skład komisji rewizyjnej weszli: Bożena Woźniak - przewodnicząca komisji, Tadeusz Mróz - członek, Wojciech Myrosznyczenko - członek.

Na zebraniu został również zatwierdzony terminarz rajdów i imprez sportowo - rekreacyjnych na 2007 rok.