MIEJSKIE KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ "RELAKS" STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zebranie sprawozdawcze Relaksu PDF Drukuj Email


Dnia 23 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej Relaks. W zebraniu oprócz licznie przybyłych członków Relaksu udział wzięli – burmistrz miasta Lubartów Pan Krzysztof Paśnik oraz naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Pan Artur Kuśmierzak.


Prezesi stowarzyszenia MKTR Relaks Pani Teresa Psuj i Ryszard Pacuła zapoznali zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym i sprawozdaniem finansowym.

W okresie sprawozdawczym ( 2020 rok) z planowanych zamierzeń pomimo ograniczeń związanych z panującą pandemią Covid 19 zorganizowano:


 • V rajd noworoczny do Starego Tartaku,
 • rajd pieszy z ART - FIT do Skrobowa,
 • rajd „Powitanie Lata” do Zawieprzyc,
 • II Wakacyjny Rowerowy Tor Przeszkód,
 • rajd szlakiem zamków Krzyżackich,
 • XVI rajd rowerowy połączony ze strzelaniem z łuku do Jedlanki Nowej,
 • III rajd po trójkącie promocyjnym – Lubartów-Kamionka – Firlej – Lubartów pod nazwą Rowerem przez Krainę Lewarta,
 • rajd upamiętniający  100-lecie Bitwy Warszawskiej do Ossowy,
 • XII turniej piłki siatkowej w Firleju,
 • III  rajd rowerowy w Bieszczady,
 • III rajd niepodległościowy,
 • obchody 25- lecia  MKTR Relaks w formie wirtualnej.


W udokumentowanych rajdach w 2020 roku wzięło udział 292 mieszkańców Lubartowa i okolic. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności stowarzyszenia  przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tadeusz Mróz pozytywnie zaopiniował działalność Zarządu a zebrani członkowie Relaksu jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Uczestniczący w zebraniu burmistrz miasta Lubartów Pan Krzysztof Paśnik nie krył zadowolenia, że pandemia ustępuje i może w Ratuszu gościć członków Relaksu na Walnym Zebraniu.  Podziękował zebranym za dotychczasową owocną pracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Na zakończenie zebrania prezes Relaksu Pani Teresa Psuj podziękowała przedstawicielom miasta za pomoc finansową i organizacyjną na rzecz stowarzyszenia. Złożyła również podziękowania  dla  firm , które w 2020 roku wspierało MKTR Relaks.