MIEJSKIE KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ "RELAKS" STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO

XXI Lubartowskie Święto Roweru
29 czerwca 2014 w godz. 8.00 - 20.00

Historia Święta Roweru


W ostatnią niedzielę czerwca 1994 roku były reprezentant Polski w Wyścigu Pokoju Janusz Pożak zaprosił swoich przyjaciół, sympatyków kolarstwa na wspólną rekreacyjną przejażdżkę z Lubartowa do Kozłówki i z powrotem. Punkt startu jak i metę wyznaczono na parkingu Gas-Polu przy ulicy Gazowej. Na starcie stanęło 54 osoby, które w dowolnym tempie, w dowolnym czasie od godziny 8.00 do godziny 18.00 pokonywały trasę 17 kilometrów a nie którzy nawet kilka razy. Na zakończenie jazdy, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i drobny suvenir. Wspólna jazda tak się spodobała, że uczestnicy umówili się na rok następny. I tak to się zaczęło. Z roku na rok przybywało coraz więcej turystów rowerowych. W 1995 roku było już 104 osoby, w 1996 - 194 osoby. Liczba uczestników zaczęła z roku na rok rosnąć a od 2004 r rosła wręcz lawinowo. Pomysłodawca i organizator Święta Roweru Janusz Pożak w 2004 roku zwrócił się do prezesa Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej "Relaks" Tadeusza Matwiejczyka o pomoc w przeprowadzeniu tak dużej imprezy. Od 2004 roku głównymi organizatorami Święta Roweru są: Sekcja Kolarska MKS "Lewart" AGS Lubartów oraz stowarzyszenie pożytku publicznego - Miejskie Koło Turystyki Rowerowej "RELAKS". Powołany sztab imprezy sportowo - rekreacyjnej w osobach Janusz Pożak, Tadeusz Matwiejczyk, Jakub Wróblewski, Ziemowit Knorps, Bożena Woźniak, Łukasz Borzęcki rok rocznie dba o zabezpieczenie funduszy na koszulki, grochówkę, dyplomy, puchary, nagrody dla uczestników święta. Od 2006 roku organizatorzy zadbali także o program artystyczny, którzy towarzyszy imprezie. Podczas trwania święta organizowane są konkursy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, konkursy sprawnościowe, znakowanie rowerów. W 2007 roku organizatorzy święta wytyczyli drugą nie mniej uroczą trasę rowerową, która bierze początek przy parkingu Gaspolu, następnie prowadzi przez Nowodwór, Dąbrówkę, Biadaczkę, Wólkę Krasinieńską, Samoklęski, Kamionkę, Kozłówkę do Lubartowa, długości 34 km.

 

Obecnie na zakończenie Święta Roweru nagradzani są najstarsi i najmłodsi uczestnicy, najliczniejsze rodziny, osoby niepełnosprawne. Wyróżnione są też osoby, które pokonują najwięcej okrążeń. Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu kilkunastu rowerów i innych atrakcyjnych nagród. W 2004 roku w święcie wzięło udział 850 uczestników, w 2005-1561 uczestników, w 2006 - 2145 uczestników. W 2007 r było już 2811 turystów - kolarzy, którzy przejechali łącznie ponad 80.000 km . To tak jakby okrążyć kulę ziemską wzdłuż równika dwukrotnie.

 

Lubartowskie Święto Roweru jest niewątpliwie największą rowerową, rodzinną, rekreacyjną imprezą na świecie.

 

Gościnny Lubartów zaprasza !


XVI Święto Roweru - Galeria zdjęć

 

FILM PROMUJĄCY "Lubartowskie Święto Roweru"

 

 

REGULAMIN LUBARTOWSKIEGO ŚWIĘTA ROWERU


1. Oficjalna nazwa imprezy brzmi: Lubartowskie Święto Roweru.
2. Organizatorami LŚR są: sekcja kolarska Miejskiego Klubu Sportowego "Lewart" Lubartów Autonomiczna Grupa Sekcji, Stowarzyszenie pożytku publicznego Miejskie Koło Turystyki Rowerowej "Relaks".
3. Ażeby zostać uczestnikiem Lubartowskiego Święta Roweru należy przejechać przynajmniej jeden raz wybraną przez siebie trasą.:
trasa nr 1. Lubartów (Gaspol - start i meta) - Nowodwór Piaski - Nowodwór - Kozłówka - Siedliska - Skrobów - Lubartów (Gaspol), długość trasy 17 kilometrów.
trasa nr 2. Lubartów (Gaspol - start i meta) - Nowodwór Piaski - Nowodwór - Dąbrówka - Biadaczka - Samoklęski - Kamionka - Kozłówka - Siedliska - Skrobów - Lubartów (Gaspol), długość trasy 34 kilometrów.
4. Na trasę można wyruszyć w niedzielę w dniu trwania święta w godzinach 8.00 - 17.00
5. Uczestników LŚR obowiązują przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach z obwodnicą.
6. Każdy uczestnik LŚR otrzyma kartę, na której będą umieszczone jego dane (imię i nazwisko). Pokonując 17 - kilometrową rundę uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia jazdy w punktach kontrolnych (w pobliżu pałacu Zamoyskich w Kozłówce i na parkingu Gaspolu w Lubartowie) - poprzez wbicie pieczątki na swojej karcie. Pokonując rundę 34 kilometrową należy podbić kartę w punkcie kontrolnym w Biadaczce i w Lubartowie na parkingu Gaspolu. Po definitywnym zakończeniu jazdy (ilość przejechanych rund jest dowolna) - każdy uczestnik oddaje kartę organizatorom. W dolnej części karty znajduje się kupon składający się z dwóch części. Na obu częściach wpisane są te same numery porządkowe np. 1,1. Przed rozpoczęciem jazdy każdy z uczestników otrzymuje jedną część kuponu, a druga zostaje umieszczona w specjalnie przygotowanym pojemniku. Kupony te wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników LŚR.
8. Zakończenie imprezy odbędzie się około godziny 19.00 na parkingu Gaspolu (ul. Gazowa). Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i okolicznościową koszulkę, a także weźmie udział w losowaniu nagród.
9. Sposób losowania nagród omówiony jest w oddzielnym regulaminie.

 

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - https://mktr-relaks.com/images/stories/zdjecia/sr_mapa

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD

1. Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonali minimum jedną rundę rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody: między innymi rowery ufundowane przez sponsorów.
2. Losowanie nagród rozpocznie się po rozdaniu pamiątkowych dyplomów i drobnych upominków. Jako pierwsze losowane będą rowery.
3. Po wylosowaniu części kuponu z numerem - osoba, która posiada drugą część tego kuponu winna się zgłosić do miejsca losowania w ciągu dwóch minut. Po upływie tego czasu losowanie będzie powtórzone (bez udziału wcześniej wylosowanego kuponu). Losowanie będzie kontynuowane aż do rozstrzygnięcia.
4. Podstawą do wydania nagrody będzie przedstawienie organizatorom części kuponu z numerem odpowiadającym wylosowanej części kuponu.